کارگاه «فیلم صنعتی؛ رابطه و تاثیر آن بر تفکر و بینش توسعه صنعتی»
جمعه 12 مهر 1398 بازدید: 1848
کارگاه «فیلم صنعتی؛ رابطه و تاثیر آن بر تفکر و بینش توسعه صنعتی»
گالری تصاویر