فرم ثبت نام حضور در جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا)

*

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
متقاضیان بخش عکس :
- پرکردن آیتم های عنوان، بیوگرافی، سال تولید، موضوع و مشخص کردن تک عکس / مجموعه عکس الزامیست.
- جاهای خالی غیر مرتبط با 1 پرشود.
- بعد از ثبت اطلاعات، عکس ها در مرحله بعد آپلود می شود.