شورای سیاستگذاری
شهاب الدین عادل
شهاب الدین عادل
رئیس دانشکده سینما تاتر دانشگاه هنر
عیسی علیزاده
عیسی علیزاده
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
پرویز کرمی
پرویز کرمی
دبیرستاد توسعه فرهنگ علم وفناوری دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری
بهنام حقیقی
بهنام حقیقی
مدیر ارتباطات و بازار مپنا
سید محمد طباطبایی نژاد
سید محمد طباطبایی نژاد
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
احمد ضابطی جهرمی
احمد ضابطی جهرمی
مدرس دانشگاه - مستندساز
علی منتظری
علی منتظری
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی
مجید سرسنگی
مجید سرسنگی
معاون فرهنگی - اجتماعی دانشگاه هنر
بهزاد رشیدی
بهزاد رشیدی
رییس جهاد دانشگاهی هنر