اهداف

اهداف دبيرخانه دائمي جشنواره:

- معرفي توانمندیها و دستاوردهای نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش هاي مختلف علمي، فناوری و صنعتي

- ارتقاء غرور ملي و تقويت روحيه خودباوري در آحاد جامعه به ويژه در بين دانشجويان و جوانان ايراني

-  فرهنگ سازی و ترویج مستندسازی تصویری فعالیت ها و دستاوردهای علمي، فناوری و صنعتي کشور

- کمک به توليد محتوا درقالب فيلم براي نظام آموزش فني و مهندسی کشور

- انتقال دانش تخصصي متخصصان کشور به دانشجویان و تقویت بنیه علمی و تخصصي آنان

- الگو سازی و كمك به ارتقاء سطح كيفي مستندات و تولیدات فیلم‌های علمی و صنعتی در كشور

- ایجاد شرایط مساعد جهت توسعه همكاري بين مراکز علمی و صنعتی كشور و تبادل تجارب موجود در زمینه مستندسازي تصویری

- زمينه سازي و كمك به انتشار و پخش فيلم ها علمی و صنعتي در شبکه های تلویزیونی داخلي و خارجي