تماس با ما

جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر

 

آدرس دبیرخانه جشنواره:

تهران - خیابان انقلاب – ایستگاه مترو دروازه دولت - خیابان خاقانی - شماره 81 – طبقه سوم

کد پستی: 1571914911

تلفن و فکس دفتر جشنواره: 88820938

تلفن: 88820835

ایمیل دبیر جشنواره: mnajafi.press@gmail.com