تیزر فراخوان پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی
سه شنبه 27 فروردین 1398 بازدید: 3250
تیزر فراخوان پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی

 فراخوان پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی(فردا)

الف) بخش مسابقه:

1. فیلم های مستند

2. فیلم های پویانمایی و گرافیک متحرک

3. فیلم های تبلیغاتی (شامل آنونس، تیزر و نماهنگ)
4. مجموعه های مستند تلویزیونی در مورد صنعت و فناوری
5. بخش های موضوعی ویژه(اقتصاد دانش بنیان، حمایت از تولید ملی)
6. عکس صنعتی (تک عکس، مجموعه)
7. عکس تبلیغاتی (تک عکس، مجموعه)
8. آثار دانشجویی(دانشجویان می توانند علاوه بر 7 مورد فوق الذکر، در بخش مسابقه دانشجویی نیز به رقابت بپردازند. آثار دانشجویان علاوه بر 7 مورد فوق الذکر، با اعلام خودشان، مورد داوری جداگانه هم قرار خواهند گرفت).