اهداف

جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی(فردا) با هدف معرفی فعالیت ها، توانمندی ها و دست آورد های کشور در بخش های مختلف علمی، فناوری، نوآوری و صنعتی توسط جهاد دانشگاهی هنر و با حمایت سازمان ها و مراکز هنری و صنعتی هرساله برگزار می شود.